Čištění a mytí fasád

V oblasti průmyslové čištění a mytí fasád zajišťujeme kompletní servis.

Odstraňujeme jak organické nečistoty, mezi něž patří například řasy, plísně, mechy, tak atmosférické nečistoty jako prachové částice, saze a jiné nečistoty.

Nejprve je potřeba řasy, plísně, mech ze stěn dokonale odstranit. Nejvíce účinný a osvědčený je omytí zasažených míst na fasádě tlakovou vodou. Je nutné však zdůraznit, že je nutné používat nízký tlak vody, aby nedošlo k poškození fasády.

Po zcela dokonalém otryskání fasády tlakovou vodou ji necháme úplně uschnout. Následně ošetříme jedním z nástřiků.

Pro nástřiky používáme speciální nátěrové prostředky, které jsou určeny pro daný typ fasády. Tyto nátěrové barvy na fasády jsou silně hydrofobní, proto zaručují pro fasádu dlouhodobou ochranu před dalším znečištěním.

Čistíme továrny,rodinné domy, výrobní provozy, střechy, haly, komíny, mosty, různé ocelové či betonové konstrukce, technologické celky, stroje, zařízení, podlahy atd.

Odstranění graffiti

Odstraňování graffiti pomocí vysokotlakého zařízení s horkou vodou-párou až do 150 stupňů celsia (plus patřičné chemické prostředky).
Odstraňování graffiti pomocí vysokotlakého zařízení se studenou vodou o tlaku až 500 bar (plus patřičné chemické prostředky).
Kde je to možné, lze pro odstranění graffiti zídky i opískovat pískem a dodat jim svěží nový vzhled.